دسترسی سریع
سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

1setare
فضای میزبانی : 100 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
120,000ريال شش ماهه
200,000ريال سالانه
380,000ريال دوساله
2setare
فضای میزبانی : 250 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
80,000ريال سه ماهه
150,000ريال شش ماهه
250,000ريال سالانه
475,000ريال دوساله
3setare
فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهنای باند : 50 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
50,000ريال ماهانه
120,000ريال سه ماهه
200,000ريال شش ماهه
320,000ريال سالانه
608,000ريال دوساله
4setare
فضای میزبانی : 1 گیگابایت
پهنای باند : 100 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
70,000ريال ماهانه
190,000ريال سه ماهه
320,000ريال شش ماهه
500,000ريال سالانه
950,000ريال دوساله
5setare
فضای میزبانی : 2 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
100,000ريال ماهانه
270,000ريال سه ماهه
500,000ريال شش ماهه
850,000ريال سالانه
1,610,000ريال دوساله
6setare
فضای میزبانی : 5 گیگابایت
پهنای باند : 400 گیگابایت
تعداد ایمیل ، بانک اطلاعاتی ، پارک دامین : نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا فارسی
تحویل : بلافاصله
200,000ريال ماهانه
500,000ريال سه ماهه
850,000ريال شش ماهه
1,400,000ريال سالانه
2,660,000ريال دوساله